VIL GJØRE DINE OMGIVELSER MERE SPENNENDE

Mini Max bygger på samme prinsippet som vår velkjente Super Dig. Mini Max har en enklere konstruksjon uten myntinnkast, men med bryter som aktiveres når en sitter på sete.